PETER  vd Fine Art ~ Olieverf schilderijen
WOUDE HOME PORTFOLIO PROJECTEN CURSUS LEZINGEN BIOGRAFIE CONTACT
 
  Lezingen & presentaties
   
 
  KUNST EN KUNSTGESCHIEDENIS    
       
 

Regelmatig geef ik lezingen over onderwerpen uit de kunst- en cultuurgeschiedenis. Op een gepassioneerde wijze draag ik 'het verhaal van de kunst' over aan mijn toehoorders, met als doel om hen voor dit onderwerp even enthousiast te maken als ik.

Alle lezingen zijn voorzien van beeldmateriaal en duren ongeveer 2 uur (inclusief een korte pauze). De lezingen kunnen op elke gewenste locatie worden gegeven. Voor de benodigde apparatuur wordt gezorgd.

Voor meer informatie kunt u mij mailen: pvdwoude@cfwebforge.com of bellen: 06 538 702 45.

Op dit moment zijn een zes-tal lezingen beschikbaar:

   
       
 

Gustav Klimt

Fin de siècle, la belle époque. De periode van de Art nouveau, de Jugenstil en Klimt’s Secession in Wenen.

Met de opkomst van het stemrecht en het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen, de neergang van het paternalisme en het ontstaan van de ‘femme fatales’ - de sterke, onafhankelijke vrouwen die mannen destijds zo’n angst inboezemden...

Je kunt dit alles - en ieder op hun eigen manier - terug vinden in de schilderijen van Waterhouse, Whistler en Klimt.

Klimt, Freud, het Wenen van 1900, Waterhouse in het verre Engeland en de tijdgeest van la belle époque zijn de centrale aandachtspunten in deze presentatie.

 
       
 

John Singer Sargent ~ Madame X

John Singer Sargent (1856 - 1925) werd geboren in Italië, leefde het grootste deel van zijn leven in Europa, en wordt beschouwd als “de leidende portretist van zijn generatie”.

Hoewel hij met zijn portretten van Edwardiaanse luxe internationale faam genoot, was dit niet zonder controverse. Sargent’s inzending voor de Parijse Salon, zijn portret van Madame X, bedoeld om zijn positie als society-schilder te consolideren, leidde in plaats daarvan tot de nodige schandalen en het vertrek van Sargent uit Parijs.

Madame X vormt het startpunt van deze lezing, die u meevoert langs het leven en werk van deze realistische schilder en zijn tijdgenoten.

 
       
 

Caravaggio ~ Schilder van emoties

Michelangelo Merisi da Caravaggio ('Caravaggio', 1571 - 1610) is de geschiedenis ingegaan als de schilder van het clair-obscur: het dramatische licht-donker contrast dat zijn figuren in theatrale lichtbundels laat opdoemen tegen een duistere achtergrond.
Èn als ultieme succès-de-scandale en rouwdouwer!

Een kunstenaar wiens smeulende, gepassioneerde, tumultueuze persoonlijke leven alleen wordt overtroffen door zijn revolutionaire en adembenemende oeuvre.

Veroordeeld als de 'antichrist van de schilderkunst', hield het schandalige leven van Caravaggio hem 'in de columns van alle roddelbladen'. Maar zijn echte talent bezorgde hem zijn plaats in de geschiedenis van de kunst. Met zijn ongekende naturalisme en onfeilbare talent voor het weergeven van het spel van licht en donker heeft hij een revolutie ontketend in de Italiaanse en Europese kunst en de weg gebaand voor de zeventiende-eeuwse Italiaanse barok.

Zijn liefde voor realisme en emotionele directheid in zijn werk was ongeëvenaard en heeft onmiskenbare invloed gehad op kunstenaars na hem: Rubens, Hals, Rembrandt, Vermeer, Velazquez en Bernini.

En als geen ander wist hij drama en pathetiek, de menselijke emoties in zijn schilderijen vast te leggen. Juist die weergave van puur menselijke emoties, ongekend en schokkend voor zijn tijd, staat in deze speciale Caravaggio-lezing centraal.

Beeldend kunstenaar Peter van der Woude neemt u op gepassioneerde wijze mee langs het enerverende leven en werk van deze befaamde Italiaanse kunstenaar.

 

 

       
 

Realisme in de kunst

Plato brandmerkte schilders als kwade bedriegers van de werkelijkheid. Cynische ambachtslieden, die in staat waren om hemel, aarde en alles wat daar onder is uit te beelden. Armzalige naäpers die met hun ambacht ver verwijderd waren van de realiteit...

Dit vernietigende oordeel heeft zwaarwegende gevolgen gehad voor de beeldende kunst.

In deze lezing neem ik u mee in de ontwikkeling van realistische schilderkunst vanaf de Renaissance tot nu. Waarbij niet alleen de schilderkunst centraal staat, maar ook de opkomende fotografie.

 

 

       
 

De Geheimen van Vermeer

'Johannes Vermeer: de schilder van licht'.
Hij leefde en werkte in Delft, maar verder is er weinig over hem bekend.

De namen van zijn leermeesters, de aard van zijn opleiding, de periode van zijn leertijd: alles blijft een evengroot mysterie. Hij liet geen brieven, schetsen of tekeningen achter. Het enige wat we van hem weten is de genialiteit van zijn schilderijen.

Voor eeuwen hebben zijn doeken de kijkers gefascineerd. De thema's die hij koos waren die, die hij tegen kwam in het dagelijks leven. Een brieflezend meisje, een straatje met wat spelende kinderen, een vrouw aan een virginaal. Maar... wat is het nou precies dat een Vermeer tot een Vermeer maakt?

In deze lezing neem ik u mee in de geheime wereld van deze mysterieuze schilder.

 

 

 

Leonardo Da Vinci

Zoals velen weten is (en was) 2019 het jaar van Da Vinci.

Geen moment te laat om terug te blikken op het leven van deze bijzondere kunstenaar, zeker nu in 2019 in Het Louvre in Parijs een wereldtentoonstelling over hem is gestart.

Want als je denkt aan Da Vinci, dan denk je aan de Mona Lisa, Salvator Mundi, de Vitruviusman of Het Laatste Avondmaal. Maar ook aan de controverses die er bestaan bij het toekennen van sommige schilderijen aan zijn naam.

Da Vinci leerde schilderen en beeldhouwen van Andrea del Verrocchio en ging later ging aan aan de slag als portretschilder aan het hof van Ludovico Sforza in Milaan. Maar Da Vinci zou Da Vinci niet zijn als hij ook dáár niet zou werken als beeldhouwer, filosoof, schrijver, componist, ingenieur, natuurkundige, scheikundige en astronoom.

In deze lezing neemt u graag mee door het boeiende leven en werk van deze gedreven kunstenaar, ultieme avonturier en... visionaire uitvinder.

 

 

 

 

Hollanders van de Gouden eeuw

Aan de hand van beroemde groepsportretten van zeventiende eeuwse schilders als Rembrandt, Frans Hals, Van der Helst, Pickenoy, Govert Flink en de vele schuttersstukken, regentenstukken en anatomische lessen in de Hollandse musea wordt nagegaan hoe de burgers in de Gouden eeuw leefden.

Wie waren deze afgebeelde burgers? Wat bracht hen ertoe om zich gezamelijk te laten portretteren en wat waren hun onderlinge verhoudingen? Hoe hebben deze Hollanders bijgedragen aan het succes van de Gouden eeuw?

De antwoorden blijken verrassend actueel!

In deze lezing wordt u meegenomen in de Hollandse stedelijke samenleving van weleer en worden de groepsportretten in de context van die tijd geplaatst.

(in voorbereiding)